1800000091 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/08/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/08/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Mr. Konstantinopoulos Lazaros +30-23850-56300, Mrs. Kosmidou Freideriki +30-23850-56288
Υποβολή: SES MELITIS
Lignitiki Melitis Single Member S.A., SES MELITIS, Postal Code 53150, Meliti-Florinas 1st Floor

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

SUPPLY OF 150.000 METRIC TONS OF LIGNITE AT NVC OF 2.100 kcal/kg TO LIGNITIKI MELITIS's POWER PLANT

Διακήρυξη: Τεύχος: 1800000091
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/08/2021
ΑΔ: A118926
Συμπλήρωμα 1 27/08/2021
ΑΔ: A118985
Προϋπολογισμός: € 5.295.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης