1200002181 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/11/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Ευαγγέλου Ι., τηλ. 2385056222"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μονώσεις-σκαλωσιές και βοηθητικές εργασίες συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002181
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/10/2021
ΑΔ: A119135
Προϋπολογισμός: € 62.680,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης