1200002141 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/10/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/11/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ:2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002141
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/09/2021
ΑΔ: A119096
Συμπλήρωμα 1 20/10/2021
ΑΔ: A119165
Προϋπολογισμός: € 9.016,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης