1200002103 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/09/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/10/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ:2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002103
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/09/2021
ΑΔ: A119017
Συμπλήρωμα 1 23/09/2021
ΑΔ: A119091
Προϋπολογισμός: € 60.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης