1200002092 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/09/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β.. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Α. Γιαπράκη τηλ:2385056044
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002092
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/09/2021
ΑΔ: A119016
Προϋπολογισμός: € 11.133,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης