1200002035 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/08/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ: 2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Χαλύβδινοι σωλήνες εκκαπνιστών

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002035
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2021
ΑΔ: A118870
Συμπλήρωμα 1 09/08/2021
ΑΔ: A118946
Προϋπολογισμός: € 10.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης