1200002007 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/08/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/08/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Χ. Πρέμπτης τηλ:2385056240
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Θειικό οξύ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200002007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2021
ΑΔ: A118872
Συμπλήρωμα 1 09/08/2021
ΑΔ: A118944
Προϋπολογισμός: € 54.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης