1200001954 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/07/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/08/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Αμοιρίδη Χ., τηλ. 2385056295"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001954
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/07/2021
ΑΔ: A118831
Συμπλήρωμα 1 22/07/2021
ΑΔ: A118880
Προϋπολογισμός: € 26.140,24 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης