1200001942 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ:2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΙΝΟΧ ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ SCREW PUMP

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001942
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/07/2021
ΑΔ: A118818
Προϋπολογισμός: € 3.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης