1200001904 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ: 2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια διασκορπιστή μύλων λιγνίτη

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001904
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2021
ΑΔ: A118701
Προϋπολογισμός: € 23.688,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης