1200001891 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/06/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Βάνης Μ. τηλ. 2385056234"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος, καθαρισμός, αντικατάσταση όπου απαιτείται ροομέτρων εξοπλισμού λεβητοστασίου ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001891
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2021
ΑΔ: A118640
Προϋπολογισμός: € 43.149,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης