1200001846 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Χ. Αμοιρίδης τηλ:2385056295
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανταλλακτικά προστατευτικά διακοπτών ABB SACE EMAX

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001846
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/06/2021
ΑΔ: A118707
Προϋπολογισμός: € 7.470,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης