1200001818 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Χ. Αμοιρίδης τηλ:2385056295
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Yποβρύχια σταθερή αντλία απόνερων

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001818
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2021
ΑΔ: A118699
Προϋπολογισμός: € 2.604,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης