1200001757 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/04/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Π. Σιέκρης τηλ:2385056337
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EMERSON

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001757
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/04/2021
ΑΔ: A118543
Προϋπολογισμός: € 25.580,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης