1200001704 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/03/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες :Β. Παπαδόπουλος τηλ:2385056293
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΟΘΟΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001704
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/03/2021
ΑΔ: A117383
Προϋπολογισμός: € 4.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης