1200001592 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/02/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Α. Γιαπράκη τηλ:2385056044
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001592
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/02/2021
ΑΔ: A117210
Προϋπολογισμός: € 10.194,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης