1200001591 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/03/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/03/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Σιέκρης Π., τηλ. 2385056337"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος - ρύθμιση αναρτήσεων ατμαγωγών λεβητοστασίου, μηχανοστασίου και μέτρηση αντιδράσεων στα πέδιλα στροβίλου Κ330-23.5 LMZ του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001591
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2021
ΑΔ: A117305
Συμπλήρωμα 1 04/03/2021
ΑΔ: A117385
Προϋπολογισμός: € 20.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης