1200001589 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Σιέκρης Π., τηλ. 2385056337 "
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ Νο1

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001589
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2021
ΑΔ: A117303
Συμπλήρωμα 1 22/02/2021
ΑΔ: A117327
Προϋπολογισμός: € 7.889,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης