1200001575 Έργο Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/02/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κα. Γιαπράκη Α., τηλ. 2385056044"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΦΡΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001575
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/01/2021
ΑΔ: A117199
Προϋπολογισμός: € 26.892,88 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης