1200001572 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Ι.Ευαγγέλου τηλ:2385056222
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001572
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2021
ΑΔ: A117135
Προϋπολογισμός: € 14.592,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης