1200001552 Προμήθεια Σε εξέλιξη

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/02/2021 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Μ. Βάνης τηλ:2385056234
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001552
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2021
ΑΔ: A117133
Προϋπολογισμός: € 13.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης