1200001537 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/01/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/02/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385056366 , Τεχν.Πληροφορίες : Π. Σιέκρης τηλ:2385056337
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΓΥΨΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DEWATERING

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001537
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/01/2021
ΑΔ: A117132
Συμπλήρωμα 1 20/01/2021
ΑΔ: A117159
Προϋπολογισμός: € 19.253,32 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης