1200001500 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/02/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/03/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Μπαλαχτσής Στ., τηλ. 2385056203"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001500
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/01/2021
ΑΔ: A117140
Συμπλήρωμα 1 01/02/2021
ΑΔ: A117218
Συμπλήρωμα 2 17/02/2021
ΑΔ: A117297
Προϋπολογισμός: € 162.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης