1200001455 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/01/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Αμοιρίδης Χ. τηλ. 2385056295"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση φωτισμού ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001455
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/12/2020
ΑΔ: A117055
Συμπλήρωμα 1 05/01/2021
ΑΔ: A117100
Προϋπολογισμός: € 25.920,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης