1200001442 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/12/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/12/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Α. Τάσκας τηλ:2385056244
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001442
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/11/2020
ΑΔ: A116856
Συμπλήρωμα 1 25/11/2020
ΑΔ: A116921
Συμπλήρωμα 2 04/12/2020
ΑΔ: A116965
Προϋπολογισμός: € 422.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης