1200001421 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/10/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/11/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Κωνσταντινόπουλος Λ. Τηλ: 2385056300 Τεχνικές πληροφορίες κ. Κούσιας Χρ. τηλ. 2385056212 "
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Φλώρινα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001421
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/10/2020
ΑΔ: A116750
Συμπλήρωμα 1 29/10/2020
ΑΔ: A116830
Προϋπολογισμός: € 83.474,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης