1200001404 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/11/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/12/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Π. Σιέκρης τηλ:2385056337
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BABCOCK & WILCOX

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001404
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2020
ΑΔ: A116860
Συμπλήρωμα 1 24/11/2020
ΑΔ: A116915
Προϋπολογισμός: € 18.904,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης