1200001388 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/03/2021

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Γιαπράκη Α., τηλ. 2385056044"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001388
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/03/2021
ΑΔ: A117370
Συμπλήρωμα 1 30/03/2021
ΑΔ: A118483
Προϋπολογισμός: € 178.523,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης