1200001376 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/10/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Αμοιρίδης Χ., τηλ. 2385056295"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ/HD384 ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001376
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/09/2020
ΑΔ: A116662
Συμπλήρωμα 1 16/10/2020
ΑΔ: A116734
Προϋπολογισμός: € 2.760,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης