1200001356 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2020 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366 ,Τεχνικές πληροφορίες κ. Τάσκας Αθανάσιος., τηλ. 2385056244"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΜΑΧΗΣ – ΑΛΚΑΛΙΜΑΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ POLISHING ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001356
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/09/2020
ΑΔ: A116583
Προϋπολογισμός: € 50.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης