1200001354 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσαλδάρη Π.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες :Χ. Αμοιρίδης τηλ:2385056295
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001354
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/09/2020
ΑΔ: A116660
Προϋπολογισμός: € 15.120,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης