1200001306 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ταλδάρη Π. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ:2385056039
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ & ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001306
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/09/2020
ΑΔ: A116559
Προϋπολογισμός: € 29.970,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης