1200001304 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2020 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β.. Τηλ: 2385056366, Τεχν.Πληροφορίες : Ι. Ευαγγέλου τηλ:2385056039
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCREWFEEDER ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CLAUDIUS PETTERS

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001304
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/09/2020
ΑΔ: A116546
Προϋπολογισμός: € 36.920,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης