1200001270 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/08/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/08/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385037227, Τεχν.Πληροφορίες : Α. Γερτζίκης τηλ:2385056286
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001270
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2020
ΑΔ: A116398
Συμπλήρωμα 1 21/08/2020
ΑΔ: A116469
Προϋπολογισμός: € 6.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης