1200001254 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/08/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/08/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366 Τεχνικές πληροφορίες κα. Γιαπράκη Α., τηλ. 2385039072 "
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κεντρικής αποθήκης του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001254
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/07/2020
ΑΔ: A116410
Συμπλήρωμα 1 06/08/2020
ΑΔ: A116459
Προϋπολογισμός: € 25.830,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης