1200001239 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/08/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/09/2020 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τσιγκοπούλου Β. Τηλ: 2385037227 ,Τεχν.Πληροφορίες : Α. Τάσκας τηλ:2385056244
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001239
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/07/2020
ΑΔ: A116346
Συμπλήρωμα 1 20/07/2020
ΑΔ: A116397
Συμπλήρωμα 2 06/08/2020
ΑΔ: A116457
Συμπλήρωμα 3 14/08/2020
ΑΔ: A116485
Συμπλήρωμα 4 31/08/2020
ΑΔ: A116528
Προϋπολογισμός: € 29.700,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης