1200001207 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/08/2020

ΓΔ \ Μελιτης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/08/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Ζυγομάνης Β. Τηλ: 2385056366, Τεχνικές πληροφορίες κ. Βάνης Μ., τηλ. 2385056234"
Υποβολή: ΑΗΣ Μελίτης
"ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε / ΑΗΣ Μελίτης Τ.Θ. 1 Τ.Κ. 53150 Μελίτη - Φλώρινας Γρ. επιτροπής Προμηθειών"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Απασχόληση γερανού δυνατότητας 60 Tn για εργασίες (έκτακτες ή προγραμματισμένες) εντός του ΑΗΣ Μελίτης

Διακήρυξη: Τεύχος: 1200001207
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2020
ΑΔ: A116402
Συμπλήρωμα 1 06/08/2020
ΑΔ: A116458
Προϋπολογισμός: € 20.825,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση Μελιτης - Μελιτης