Μελιτης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Μελιτης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1800000091 SUPPLY OF 150.000 METRIC TONS OF LIGNITE AT NVC OF 2.100 kcal/kg TO LIGNITIKI MELITIS's POWER PLANT 31/08/2021 Σε Παράταση 5.295.000,00 SES MELITIS
Υπηρεσία 1200001959 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ DCS ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 13/09/2021 Σε Παράταση 85.992,62 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002076 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ,ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ,ΤΕΦΡΑΣ-ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ,ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 14/09/2021 Σε Παράταση 218.759,01 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002075 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 07/09/2021 80.934,13 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002092 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 24/09/2021 11.133,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002103 ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 01/10/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002134 Επισκευή-προληπτική συντήρηση Εκκαπνιστών στη Μονάδα I του ΑΗΣ Μελίτης του ΑΗΣ Μελίτης 07/10/2021 39.737,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002128 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 12/10/2021 100.572,20 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002141 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 01/11/2021 Σε Παράταση 9.016,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002066 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΔΟΜΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 26/10/2021 216.944,74 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002181 Μονώσεις-σκαλωσιές και βοηθητικές εργασίες συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης 02/11/2021 62.680,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002197 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Φλώρινα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα. 11/11/2021 65.275,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002198 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Πτολεμαΐδα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα 16/11/2021 85.010,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200002037 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΦΡΑΣ ( SCREW PUMP) ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 23/11/2021 57.400,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002073 ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΝΑΒR) 40% 10/12/2021 Σε Παράταση 17.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002169 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 23/11/2021 3.300,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002189 Προμήθεια φιλτρόμασκας τύπου FFP2. 23/11/2021 3.600,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002192 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (γάντια) 23/11/2021 3.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002180 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ METSO MINERALS 16/12/2021 Σε Παράταση 51.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002210 ΑΝΙΟΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ (ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ) 10/12/2021 14.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002225 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ 10/12/2021 9.225,08 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002238 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 10/12/2021 11.640,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002239 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΥΡΟΚΕΦΑΛΗΣ 10/12/2021 23.040,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002240 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 10/12/2021 10.046,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002241 ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 10/12/2021 3.360,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002232 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10/12/2021 31.850,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002261 ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 16/12/2021 29.700,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200002263 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 16/12/2021 10.200,00 ΑΗΣ Μελίτης