Μελιτης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Μελιτης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 1200001337 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης 24/09/2020 114.210,72 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001356 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΞΥΜΑΧΗΣ – ΑΛΚΑΛΙΜΑΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟ POLISHING ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 30/09/2020 50.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001369 Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 14/10/2020 83.400,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001348 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 15/10/2020 23.400,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001354 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 15/10/2020 15.120,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001376 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ/HD384 ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 22/10/2020 Σε Παράταση 2.760,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001402 Υποστήριξη λειτουργίας των γραφείων επεξεργασίας – αποτελεσμάτων, ανθρώπινου δυναμικού και γραφείου Διεύθυνσης του ΑΗΣ Μελίτης 16/10/2020 28.800,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001378 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 03/11/2020 Σε Παράταση 49.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001400 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 29/10/2020 121.279,97 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001421 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Φλώρινα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα 10/11/2020 Σε Παράταση 83.474,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001374 SPARE PARTS SCREW PUMP OF HOUSE LUCKMANN MONTAGE GMBH». 18/11/2020 60.400,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001442 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 11/12/2020 Σε Παράταση 422.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001404 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BABCOCK & WILCOX 04/12/2020 Σε Παράταση 18.904,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001423 ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ TIMSA ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 25/11/2020 6.002,53 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001440 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΛΙΓΝΙΤΗ (LHFS) 25/11/2020 19.200,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001450 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 25/11/2020 4.724,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001458 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 25/11/2020 15.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001321 Επισκευή-προληπτική συντήρηση Εκκαπνιστών στη Μονάδα I του ΑΗΣ Μελίτης 26/11/2020 36.745,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001242 Καθαρισμός γραφείων, συνεργείων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιών 17/12/2020 107.155,97 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001455 Συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση φωτισμού ΑΗΣ Μελίτης 15/01/2021 Σε Παράταση 25.920,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001549 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/Ο ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 08/01/2021 38.790,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001543 Υποστήριξη γραφείου μηχανολογικής του τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης 07/01/2021 6.875,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001537 ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΓΥΨΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DEWATERING 03/02/2021 19.253,32 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001552 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 03/02/2021 13.600,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001558 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ SACE EMAX ABB 03/02/2021 10.069,10 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001572 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 03/02/2021 14.592,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001500 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 02/02/2021 162.000,00 ΑΗΣ Μελίτης