Αναζήτηση Ενεργών Διαγωνισμών Λιγνιτική Μελίτης

Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα. Εισάγετε κριτήρια

Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Hidden Date
Διαγωνισμός Τελευταία Ενημέρωση Αντικείμενο Λήξη Υποβολής Τόπος Υποβολής Link Hidden Date
1200001500
Υπηρεσία
17/02/2021
Συμπλήρωμα 2
ΑΔ:A117297
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 02/03/2021 Σε Παράταση 162.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210302
1200001588
Προμήθεια
01/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117209
ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΙΛΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 18/02/2021 1.779,63 ΑΗΣ Μελίτης 20210218
1200001592
Προμήθεια
01/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117210
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 18/02/2021 10.194,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210218
1200001596
Προμήθεια
01/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117211
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SQUARE SHAPED FLANGE FM 18/02/2021 8.500,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210218
1200001631
Έργο
04/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117235
Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη και χοάνες συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Μελίτης 19/02/2021 31.650,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210219
1200001612
Υπηρεσία
09/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117265
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 25/02/2021 129.266,91 ΑΗΣ Μελίτης 20210225
1200001582
Υπηρεσία
11/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117276
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ ΥΠ Νο6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 26/02/2021 87.711,70 ΑΗΣ Μελίτης 20210226
1200001643
Υπηρεσία
04/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117373
Βοηθητικές εργασίες στον απορροφητή του συστήματος αποθείωσης, επισκευή και αποκατάσταση με επικάλυψη ινοπλασμένων υλικών των φθαρμένων τμημάτων των αγωγών GRP του ΑΗΣ Μελίτης 10/03/2021 Σε Παράταση 39.615,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210310
1200001622
Προμήθεια
17/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117294
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCREW PUMP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LUCKMANN MONTAGE GMBH 04/03/2021 16.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210304
1200001627
Προμήθεια
17/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117295
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ MU 250-400 ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΥ POMPE GARBARINO 04/03/2021 12.800,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210304
1200001589
Υπηρεσία
22/02/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117327
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ Νο1 12/03/2021 Σε Παράταση 7.889,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210312
1200001591
Υπηρεσία
04/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A117385
Έλεγχος - ρύθμιση αναρτήσεων ατμαγωγών λεβητοστασίου, μηχανοστασίου και μέτρηση αντιδράσεων στα πέδιλα στροβίλου Κ330-23.5 LMZ του ΑΗΣ Μελίτης 11/03/2021 Σε Παράταση 20.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210311
1200001425
Υπηρεσία
22/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117322
Επισκευή και αποκατάσταση διαρροών των υπογείων και υπέργειων δικτύων πυρόσβεσης, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευσης, συλλεκτικών αγωγών υδρογεωτρήσεων και αγωγού από φράγμα του ΑΗΣ Μελίτης 09/03/2021 37.160,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210309
1200001685
Υπηρεσία
01/02/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117357
Ετήσια συντήρηση συστημάτων κατεργασίας νερού, αποβλήτων και αποθείωσης του ΑΗΣ Μελίτης 16/03/2021 58.445,10 ΑΗΣ Μελίτης 20210316
1200001675
Υπηρεσία
02/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117365
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑΚΑΥΣΗΣ 17/03/2021 39.570,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210317
1200001388
Έργο
30/03/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118483
ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 08/04/2021 Σε Παράταση 178.523,10 ΑΗΣ Μελίτης 20210408
1200001674
Υπηρεσία
03/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117371
Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων του ΑΗΣ Μελίτης και αποκομιδή της εξορυσσόμενης τέφρας στο χώρο απόθεσης της τέφρας 18/03/2021 68.720,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210318
1200001673
Υπηρεσία
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117372
Απόφραξη των χοανών και των αγωγών αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας των Luvo στη δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων του ΑΗΣ Μελίτης και μεταφορά των παραπροϊόντων στο χώρο απόθεσης της τέφρας 19/03/2021 15.540,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210319
1200001655
Προμήθεια
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117379
ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 1’’ 19/03/2021 6.500,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210319
1200001690
Προμήθεια
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117382
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MANKENBERG DN80 PN 100, TYPE DM401ZK80, NO96722,96723 19/03/2021 15.057,57 ΑΗΣ Μελίτης 20210319
1200001704
Προμήθεια
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117383
ΟΘΟΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 19/03/2021 4.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210319
1200001721
Προμήθεια
04/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A117384
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 19/03/2021 2.100,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210319
1200001715
Υπηρεσία
17/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118437
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 02/04/2021 115.448,40 ΑΗΣ Μελίτης 20210402
1200001645
Προμήθεια
26/03/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118473
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΝΑΟΗ 13/04/2021 112.500,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210413
1200001771
Υπηρεσία
12/04/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118545
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 27/04/2021 Σε Παράταση 83.757,24 ΑΗΣ Μελίτης 20210427
1200001754
Προμήθεια
12/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118542
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 27/04/2021 24.010,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210427
1200001757
Προμήθεια
12/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118543
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EMERSON 27/04/2021 25.580,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210427
1200001782
Προμήθεια
12/04/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118544
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 27/04/2021 15.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210427
1200001880
Υπηρεσία
11/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118617
Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Πτολεμαΐδα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα 27/05/2021 79.775,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210527
1200001891
Υπηρεσία
17/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118640
Έλεγχος, καθαρισμός, αντικατάσταση όπου απαιτείται ροομέτρων εξοπλισμού λεβητοστασίου ΑΗΣ Μελίτης 02/06/2021 43.149,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210602
1200001903
Υπηρεσία
27/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118683
Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 15/06/2021 77.760,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210615
1200001818
Προμήθεια
31/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118699
Yποβρύχια σταθερή αντλία απόνερων 17/06/2021 2.604,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210617
1200001901
Προμήθεια
31/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118700
Χαλυβδοσωλήνες (tube) λεβήτων άνευ ραφής 17/06/2021 8.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210617
1200001904
Προμήθεια
31/05/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118701
Προμήθεια διασκορπιστή μύλων λιγνίτη 17/06/2021 23.688,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210617
1200001846
Προμήθεια
01/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118707
Ανταλλακτικά προστατευτικά διακοπτών ABB SACE EMAX 17/06/2021 7.470,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210617
1200001941
Υπηρεσία
08/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118734
Υποστήριξη λειτουργίας των γραφείων επεξεργασίας – αποτελεσμάτων, ανθρώπινου δυναμικού και γραφείου Διεύθυνσης του ΑΗΣ Μελίτης 23/06/2021 26.340,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210623
1200001949
Υπηρεσία
16/06/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118764
Συντήρηση ανελκυστήρων ΑΗΣ Μελίτης 01/07/2021 13.768,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210701
1200001942
Προμήθεια
05/07/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118818
ΙΝΟΧ ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ SCREW PUMP 23/07/2021 3.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210723
1200001954
Υπηρεσία
22/07/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118880
Συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων ΑΗΣ Μελίτης 03/08/2021 Σε Παράταση 26.140,24 ΑΗΣ Μελίτης 20210803
1200001980
Προμήθεια
20/07/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118868
Πλακίδια βασάλτη τεφρολεκάνης 06/08/2021 8.090,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210806
1200002022
Προμήθεια
09/08/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118945
Νάτριο NACLO υποχλωριώδες βιομηχανικό 20/08/2021 Σε Παράταση 12.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210820
1200002035
Προμήθεια
09/08/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118946
Χαλύβδινοι σωλήνες εκκαπνιστών 20/08/2021 Σε Παράταση 10.800,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210820
1200002007
Προμήθεια
09/08/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118944
Θειικό οξύ 20/08/2021 Σε Παράταση 54.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210820
1200002036
Προμήθεια
05/08/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118927
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ & ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 18/08/2021 Σε Παράταση 12.250,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210818
1800000091
Προμήθεια
27/08/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A118985
SUPPLY OF 150.000 METRIC TONS OF LIGNITE AT NVC OF 2.100 kcal/kg TO LIGNITIKI MELITIS's POWER PLANT 31/08/2021 Σε Παράταση 5.295.000,00 SES MELITIS 20210831
1200001959
Υπηρεσία
06/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119018
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ DCS ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 13/09/2021 Σε Παράταση 85.992,62 ΑΗΣ Μελίτης 20210913
1200002076
Υπηρεσία
06/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119019
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ,ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ,ΤΕΦΡΑΣ-ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ,ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 14/09/2021 Σε Παράταση 218.759,01 ΑΗΣ Μελίτης 20210914
1200002075
Υπηρεσία
19/08/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A118970
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 07/09/2021 80.934,13 ΑΗΣ Μελίτης 20210907
1200002092
Προμήθεια
06/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119016
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 24/09/2021 11.133,00 ΑΗΣ Μελίτης 20210924
1200002103
Προμήθεια
23/09/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119091
ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 01/10/2021 Σε Παράταση 60.000,00 ΑΗΣ Μελίτης 20211001
1200002134
Υπηρεσία
20/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119075
Επισκευή-προληπτική συντήρηση Εκκαπνιστών στη Μονάδα I του ΑΗΣ Μελίτης του ΑΗΣ Μελίτης 07/10/2021 39.737,00 ΑΗΣ Μελίτης 20211007
1200002128
Υπηρεσία
27/09/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119095
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 12/10/2021 100.572,20 ΑΗΣ Μελίτης 20211012
1200002141
Προμήθεια
20/10/2021
Συμπλήρωμα 1
ΑΔ:A119165
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ 01/11/2021 Σε Παράταση 9.016,00 ΑΗΣ Μελίτης 20211101
1200002066
Υπηρεσία
07/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119123
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΔΟΜΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΑΝΑΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 26/10/2021 216.944,74 ΑΗΣ Μελίτης 20211026
1200002181
Υπηρεσία
11/10/2021
Αρχική Ανακ.
ΑΔ:A119135
Μονώσεις-σκαλωσιές και βοηθητικές εργασίες συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης 02/11/2021 62.680,00 ΑΗΣ Μελίτης 20211102